16 Żuraw Jutrosin 16 Żuraw Jutrosin 16 Żuraw Jutrosin 16 Żuraw Jutrosin 16 Żuraw Jutrosin 16 Żuraw Jutrosin

MYŚLIWI W KRAINIE WIECZNYCH ŁOWÓW

Odeszli od nas...

Andrzejewski Jacek - 2011 † 
Antczak Bernard - 1998 † 
Bela Piotr - 2019 † 
Bombicki Henryk - 1998 † 
Dziwok Henryk - 2002 † 
Dziwok Piotr - 1959 † 
Frąckowiak Franciszek - 1996 † 
Głowacz Franciszek - 2000 † 
Głowacz Waldemar - 2002 † 
Hądzlik Antoni - 1992 † 
Hądzlik Zenon - 1997 † 
Jackowski Dariusz - 2016 † 
Jakubowski Kazimierz - 1987 † 
Jankowiak Władysław senior - 1979 † 
Jastrzębski Antoni - 1994 † 
Jędrkowiak Bogdan - 2008 † 
Jędrkowiak Leon - 1982 † 
Jędrkowiak Piotr - 2016 † 
Jurasik Stanisław - 2001 † 
Kałużyński Cyprian - 2008 † 
Kapała Franciszek - 2002 † 
Liebner Marek - 2018 † 
Łapawa Paweł - 1991 † 
Łapawa Walenty - 2009 † 
Majerowicz Henryk - 2003 † 
Matysiak Jan - 1994 † 
Migawa Stanisław - 19 † 
Paca Jan - 1995 † 
Poprawa Bernard - 2014 † 
Poprawa Leszek - 2013 † 
Pospiech Ludwik - 1982 † 
Powolny Tadeusz - 2000 † 
Przybył Franciszek - 1992 † 
Ratajski Jan - 1988 † 
Rękosiewicz Feliks - 1991 † 
Rybczyński Jerzy - 2005 † 
Serek Wacław - 1994 † 
Stawik Stanisław - 1977 † 
Świerzewski Bogdan - 2011 † 
Szulc Roman - 2017 † 
Szwajka Kazimierz - 1989 † 
Urbański Wiktor - 1995 † 
Wormuth Bolesław - 2018 † 
Zyber Władysław - 1997 †