16 Żuraw Jutrosin 16 Żuraw Jutrosin 16 Żuraw Jutrosin 16 Żuraw Jutrosin 16 Żuraw Jutrosin 16 Żuraw Jutrosin

GALERIA

Polowanie dewizowe 2021 w obwodzie 496


Prace w łowisku 2020


Reintrodukcja kuropatwy 2020


Polowania dewizowe 2020 w obwodach KŁ Żuraw


Reintrodukcja kuropatwy 2019


Polowanie dewizowe 2018 w obwodzie 478


Ambony i zwyżki w łowisku


Reintrodukcja dzikiego królika 2017


Rodzinny Piknik Myśliwski Torzeniec 2017


Polowanie dewizowe 2017 w obwodzie 496


Polowanie dewizowe 2017 w obwodzie 478


Polowanie dewizowe 2016 w obwodzie 496


Rodzinny Piknik Myśliwski Torzeniec 2015


Walne Zgromadzenie 2013


Dokarmianie zwierzyny w łowisku


Polowanie na bażanty 2008


Hubertus 2008